Terminy wypłat świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie


Nagłówek

Terminy wypłat świadczeń

 

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie informuje, że świadczenia dla bezrobotnych wypłaca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity z 2014 roku Dz.U.  poz. 1189)

 
  • Osoby bezrobotne zarejestrowane z prawem do zasiłku, stypendium lub innych świadczeń otrzymują  je na wskazane przez siebie w oświadczeniu konto – zasiłek, stypendium lub przysługujące świadczenia będą przekazywane na konto do 14 dnia każdego miesiąca
   
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę